LAVA BARF
 
      
 
Eruptor je silou prírody, pochádza od druhov , ktoré žili hlboko pod zemou na plaviacom sa vulkanickom ostrove dokiaľ masívna erupcia nepreniesla jeho civilizáciu na povrch. Je úplne horúca hlava, vypúšťa paru, zlostí sa a doslova vybuchuje nad takmer všetkým. Má rád a pomáha mu kontrolovať jeho hnev, ak si vie v kľude odpočinúť v lávových bazénikoch najmä preto lebo tam nie sú davy.