Pochádza z rasy, ktoré jedia kamene ako potravu, Rubble Rouser trávil väčšinu svojho času prejedaním sa cez šíru pustatinu Deep Mountain sústo po súste so svojimi ľudmi. Ale Rubble Rouser zistil, že môže zjesť ďaleko viac zeminy pomocou svojho kladiva a použitím svojho vrtáka. Avšak vodcovia jeho rasy sa nechceli zúčastňovať zmeny v spôsobe ako spracovávať zeminu. Toto bolo iba dovtedy ako zlý Rock Lords uväznili ich vodcov do pohoria. A bol to Rubble Rouser, ktorý ukázal všetkým silu jeho spôsobov porazením Rock Lords  s mocným kladivom a vrtákom. Po tomto vodcovia Rubble Rouser posielajú vyhľadať Skylanderov, ktorý ho srdečne privítaly.