Flashwingov pôvod je záhadou. Prvý krát ju videly, keď Bash vyslovil prianie, aby mohol lietať a keď sa pohľadom otočil k oblohe uvidel horiaci padajúci objekt, ktorý nakoniec pristál v neďalekom údolí pod ním. V strede žiariaceho kráteru dopadu bola veľká trblietavá geóda, ktorá zrazu praskla a objavil sa  v nej Flashwing. Bash možno neletel ten deň, ale jeho srdce určite áno, pretože Flashwing bola nádherná...a smrteľná. Akonáhle Bash pristúpil bližšie, kryštáľový drak sa otočil smerom k nemu. Nevedela či je to priateľ , alebo nepriateľ, Basha odpálila dolu z útesu s plnou silou laserového pulzu smerujúceho od jej chvosta! Pravdepodobne teda Bash ten deň predsa len letel, i keď určite nie tak ako si to prial.