Bash

BIOGRAFIA

Bash strávil väčšinu zo svojho raného detstva hľadením na nebo a pozorovaním lietajúcich tvorov Skylands poletujúcimi medzi mrakmi. Odhodlaný sa k nim pridať, naučil sa stočiť sa do kĺbka a gúľať sa neuveriteľnou rýchlosťou v márnej snahe vzlietnuť. V priebehu rokov jeho koža stvrdla a vytvorila nepreniknuteľný pancier nevídaný u iných tvorov. Teraz buráca cez Skylands a zanecháva za sebou brázdu skazy medzi tými, ktorí ho ohrozujú. Aj napriek svojej silnej silnej koži je stále trochu citlivý kvôli svojej neschopnosti lietať.

SCHOPNOSTI

Bash používa v boji svoj ostnatý chvost na údery a vďaka 360-stupňovej otočke je udržuje v bezpečnej vzdialenosti. Môže rovnako zo zeme vyvolať skalný hrot, ktorý potom môže chvostom zlomiť a hodiť po svojich nepriateľoch. Jeho najklasickejším útokom je Rock N Roll, stočený do tŕnistého kĺbka vletí medzi nepriateľov. Ako sám hovorí... keď ich nemôžeš poraziť, tak ich zvalcuj! Všeobecne je Bash bojovníkom na blízko. Jeho útok chvostom robí obrovské množstvo škody, a Rock N Roll mu dáva dostatok rýchlosti pre rozrazenie skupiny nepriateľov, alebo chytiť tých, ktorí chcú utiecť z boja. Jeho schopnosť Stone Projection Walls mu umožňuje chvostom odpáliť kus skaly smerom k nepriateľom a je tak jeho zbraňou na väčšiu vzdialenosť. Bash je jeden ze Skylanderov, ktorí dokážu spôsobiť tie najväčšie škody, ale je také jeden z najpomalších. Aj keď mu Rock N Roll dáva veľkú rýchlosť, je normálne veľmi pomalý a robí mu tak problém vyhýbať sa zásahom nepriateľov, obzvlášť keď je v ich obkľúčení. Najviac zničujúcim protivníkom je v boji zblízka keď rozdáva zničujúce rany svojim nepriateľom.

  Hodnota Max. hodnota
Zdravie 310 620
Rýchlosť 35 83
Obrana 12 82
Kritický zásah 20 70
Základná sila 25 100

 

Základní schopnosti Schopnosť kameňa duší Wow Pow Power
Bash môže zničiť kamene s jeho základnými schopnosťami.
Vyžaduje Kameň duší z oblasti Stonetown.
Tail Swipe
 
 
Primárna schopnosť
Bash švihne chvostom dookola a zasiahne všetkých nepriateľov v dosahu.
Rock and Roll
 
 
Sekundárna schopnosť
Bash se stočí do klbka a gúľa sa skrz nepriateľov. Je možné použiť aj pre rýchlejší pohyb.
Triceratops Honor Guard
 
 
Cena: 4000
Vďaka lepšej výzbroji je Bash horšie zasiahnuteľný. Pridáva +40 ku zbroji.
Rolling Thunder
 
Cena: 5000
Pri gúľaní sa stlač tlačidlo B. Bash vyskočí do vzduchu a drvivo dopadne na nepriateľov.

 

Základné vylepšenia
Tato vylepšení je možné zakúpiť u víly Persephone.
Tennis Tail
 
 
Cena: 500
Tail Swipe odrazí letiace predmety.
Iron Tail
 
 
Cena: 700
Tail Swipe robí väčšie poškodenie.
Summoning: Stone Projection
 
 
Cena: 900
Bash môže vyvolať až tri skalné steny naraz a použitím Tail Swipe ich vie metať smerom k nepriateľom.
Double Roll
 
 
Cena: 1200
Doba Roll attack sa zdvojnásobuje.

 

Granite Dragon
Tento upgrade umožní Bashovi ďalej rozvíjať jeho Tail Swipe útoky.
 
Mace of Destruction
 
Cena: 1700
Zvyšuje poškodenie schopnosti Tail Swipe.
Summoning: Stone Uppercut
 
 
Cena: 2200
Zvyšuje poškodenie schopnosti Stone Projection.
Gaia Hammer
 
 
Cena: 3000
Nabije schopnosť Tail Swipe ďalšou energiou pre ešte väčšie poškodenie.

 

Pulver Dragon
Tento upgrade umožní Bashovi dále rozvíjet jeho Rock and Roll útoky.
 
Pulver Roll
 
 
Cena: 1700
Zvyšuje poškodenie schopnosťou Rock and Roll.
Earthen Force Roll
 
 
Cena: 2200
Zvyšuje poškodenie schopnosťou Rock and Roll a umožní preraziť skrz nepriateľské útoky.
Continental Boulder
 
 
Cena: 3000
Bash pri kotúľaní naberie obrie rozmery, zrýchli a zvyšuje poškodenie schopnosťou Rock and Roll.