SERIES TWO
 
 BIOGRAFIA

Lightning Rod bol hrdina a skutočná celebrita žijúca v kráľovskej ríši búrlivých obrov, Oblačnom kráľovstve. Jeho nespočetné hrdinské činy, spolu s jeho elektrizujúcim nábojom a okúzľujúcim úsmevom, z neho urobili najznámejšieho búrlivého obra v kráľovstve. Sochy Lightning Roda boli rozosiate po paláci a chválili jeho charizmu. Ale aj napriek všetkému obdivu a chvále, ktorú predstavovali, nemohli hrdinu dokonale potešiť, pretože stále túžil po niečom viac. V jeden osudný deň stretol Lightning Rod mladého fialového draka  menom Spyro, búrlivému obrovi rozprával o ďalekých krajinách a dobrodružstvách, ktoré zažil. Fascinovaný jeho rozprávaním sa Lightning Rod vydal so Spyrom, aby sa stretol s majstrom Eonom a vstúpil do radov Skylanderov, a legendárny Portal Master búrlivého obra prijal medzi Skylanderov.

 

SCHOPNOSTI

Ako búrlivý obor môže Lightning Rod vrhať blesky alebo privolať ohromný blesk, ktorý udrie z nebies a zrazí nepriateľa. Rovnako dokáže vyslať elektrické výboje zo svojej oblačnej základne a popáliť elektrinou nepriateľov, ktorí ho obklopujú.

  Hodnota Max. hodnota
Zdravie 290 580
Rýchlosť 43 91
Obrana 18 48
Kritický zásah 30 80
Základná sila 25 100

 

Základné schopnosti Schopnosť kameňa duší Wow Pow Power
 
Vyžaduje Kameň Duší z oblasti Stonetown.
Lightning Bolt
 
 
Primárna schopnosť
Rod vrhne blesk na nepriateľa.
Grand Lightning Summoning
 
 
Sekundárna schopnosť
Rod pritiahne z nebe silný blesk a po kontaktu se zemí ovláda jeho pohyb.
Zapper Field Deluxe
 
 
Cena: 4000
Schopnosť Zapper Field má zvýšenou účinnosť.
Big Bolt
 
 
 
Cena: 5000
Pridrž T1 a po nabití vrhne Rod na nepriateľa obrí blesk.

 

 

Základné vylepšenia
Tieto vylepšenia je možné zakúpiť od víly Persephone.
Lightning Lancer
 
 
Cena: 500
Schopnosť Lightning Bolt spôsobuje väčšie poškodenie.
Thunderation
 
 
Cena: 700
Schopnosť Grand Lightning Summoning má predĺženú dobu trvania a spôsobuje väčšie poškodenie.
Zapper Field
 
 
Cena: 900
Rod vyvolá elektrickú búrku, ktorá poškodzuje nepriateľov.
Lightning Harpoon
 
 
Cena: 1200
Blesky sa po zásahu držia nepriateľov a naďalej ich poškodzujú..

 

 

Lightning Lord
Tento upgrade vylepšuje schopnost Grand Lightning Summoning.
 
 
Faster Caster
 
 
Cena: 1700
Vyvolanie schopnosti Grand Lightning Summoning je omnoho rýchlejší.
Electricity City
 
 
Cena: 2200
Schopnosť Grand Lightning Summoning spôsobuje väčšie poškodenie.
Lightning Avatar
 
 
Cena: 3000
Rod privolá najsilnejší zo všetkých blekov.

 

 

 

 

 

 

Typhoon Titan
Tento upgrade vylepšuje Rodovu obranou schopnost Zapper Field.
 
 
Cloud Zapper Satellite
 
 
Cena: 1700
Roda obklopia ochranné mraky a
poškodia všetkých nepriateľov, ktorí sa
priblížia veľmi blízko.
Zappier Sats
 
 
Cena: 2200
Ochranné mraky spôsobujú väčšie poškodenie.
Zapper Satellite Defense
 
 
Cena: 3000
Rod získa tretí ochranný mrak.