Zap

BIOGRAFIA

Zap sa narodil do kráľovskej rodiny vodných drakov, ale prúd ho zaniesol do vzdialeného mora, kde bol vychovaný elektrickými úhormi. Keď vyrastal, vynikal vo všetkom, a dokonca si vyrobil špeciálnu vodnú výstroj, ktorá mu umožňovala niesť nekonečný elektrický náboj a dávať elektrické šoky na veľkú vzdialenosť. Zap sa rovnako osvedčil ako nadaný pretekár, ďaleko prevyšujúceho akéhokoľvek súpera… s možnou výnimkou delfínov. S nimi sa z toho stalo dobromyselné súperenie v tom, kto udrží se Zapom tempo. Ale elektrické napätie v jeho brázde im často pripomínalo, s kým majú dočinenia. Navzdory jeho premenlivej povahe sa Zap stal ochrancom morí a Skylands.

SCHOPNOSTI

Vďaka svojmu zlatému postroju, ktorý si vyrobil ešte ako dieťa, aby napodobil svojich adoptívnych rodičov, môže Zap chŕliť elektrické výboje a pľuť prúdy vody. Taktiež dokáže zanechávať brázdu slizu, aby spomalil (a keď hodí iskru, tak aj usmažil) svojich nepriateľov. Po dostatočnom vylepšení dokáže jazdiť na vlnách, a keď ju už nepotrebuje, tak sa vlna rozplynie sama, pričom ešte zraní nepriateľov.

  Hodnota Max. hodnota
Zdravie 260 520
Rýchlosť 50 98
Obrana 24 54
Kritický zásah 30 80
Základná sila 25 100

 

Základné schopnosti Schopnosť Kameňa duší Wow Pow Power
 
Vyžaduje Kameň Duší z oblasti Leviathan Lagoon.
Lightning Breath
 
 
Primárna schopnosť
Zap vypustí z tlamy elektrický výboj.
Sea Slime Slide
 
 
Sekundárna schopnosť
Zap rozbehne na ploche morského slizu a za ním zostáva stopa, ktorá spomaľuje nepriateľov.
Love for the Sea
 
 
Cena: 4000
Pri pobyte vo vode si Zap regeneruje zdravie.
For Riley
 
Cena: 5000
Pri jazde na vlne  T2 a Zap spraví veľký šplech. Zap musí ovládať aj schopnosť Wave Rider.

 

Základné vylepšenia
Tieto vylepšenia je možné zakúpiť od víly Persephone.
Electro-Slime
 
 
Cena: 500
Zap môže stopu slizu nabiť elektrinou.
Stay Awhile
 
 
Cena: 700
Elektrický náboj v slize vydrží omnoho dlhšie.
MegaVolt
 
 
Cena: 900
Schopnosť Lightning Breath spôsobuje väčšie poškodenie.
Wave Rider
 
 
Cena: 1200
Zap vyvolá veľkú vlnu, na ktorej môže surfovať a tá odšpliechne nepriateľov.

 

Tesla Dragon
Tento upgrade vylepšuje Zapovi schopnosti Lightning Breath a Wave Rider.
 
Lightning Strikes Twice
 
 
Cena: 1700
Lightning Breath útok sa odráža od nepriateľov, stien a predmetov.
Electric Wave
 
 
Cena: 2200
Schopnosť Wave Attack spôsobuje väčšie poškodenie.
Tesla Storm
 
 
Cena: 3000
Schopnosť Lightning Breath spôsobuje ešte väčšie poškodenie.

 

Slime Serpent
Tento upgrade vylepšuje Zapovu schopnosť Sea Slime.
 
Strength in Numbers
 
 
Cena: 1700
Zap vytvorí silnejšiu stopu z morského slizu.
Charged with Punishment
 
 
Cena: 2200
Zap automaticky zelektrizuje stopu zo slizu.
More Electro'd Slime
 
 
Cena: 3000
Schopnosť Sea Slime spôsobuje väčšie poškodenie.