Spyro

BIOGRAFIA

Spyro pochádza zo vzácneho rodu magických fialových drakov, ktorá obýva ďalekú zem, ktorú málokto navštívil. Hovorí sa, že Starobylé zvitky zmieňujú priamo Spyra - starí majstri portálu zaznamenali mnohé jeho vzrušujúce dobrodružstvá a hrdinské činy. Konečne, bol to majster Eon sám, kto ho pozval, aby se pripojil ku Skylanders. Od tej doby čelí zlo novému nepriateľovi - a Skylanderi získali cenného spojenca.

Schopnosti

Ako vzácny fialový drak prepojený s elementmi mágie, má Spyro schopnosť využívať silu i ostatných elementov, aj keď preferuje oheň. Taktiež dokáže kombinovať sily Temnoty s vlastnými, aby se stal Dark Spyro, ale vždy tým riskuje, že ho pohltí temná mágia. Používa svoje rohy nabité ohnivým elementom k páleniu nepriateľov a ničeniu prekážok. Ako drak dokáže Spyro aj lietať. Spyro je v boji univerzálny, je efektívny aj v boji na blízko so svojimi Charge a Earth Pound útokmi, ale aj v boji na strednú a veľkú vzdialenosť vďaka schopnosti Flameballs. Je zjavne jedným z najrýchlejších a nejobratnejších Skylanderov v hre, najmä keď vezmeme do úvahy jeho Flight a Charge schopnosti. Jeho možnosti vylepšenia mu umožňujú sústrediť sa na veľkoplošné ničenie pomocou ohnivého dychu, alebo zvyšovať silu jeho Charge útoku.

  Hodnota Max. hodnota
Zdravie 280 560
Rýchlosť 50 98
Obrana 18 48
Kritický zásah 30 80
Elementálna sila 25 100
Základné schopnosti Schopnosť kameňa duší Wow Pow Power
 
Vyžaduje Kameň Duší z lokácie Crawling Catacombs.
Dragon's Fire
Primárna schopnosť
Spyro na svojich  nepriateľov vychrlí ohnivé gule.
Charge
Sekundárna schopnosť
Spyro skloní svoju rohatú hlavu a rozebehne sa proti svojim nepriateľom.
Spyro's Earth Pound
Cena: 4000
Počas letu stlačte T2 a Spyro vypustí ohnivú bombu.
Fireslam!
 
Cena: 5000
Počas letu podržte T2 a Spyro vychrlí niekoľko ohnivých gulí a potom se zrúti medzi nepriateľov zahalený do ohňa.
Základné vylepšenie
Toto vylepšenie je možné zakúpiť od víly Persephone.
Long Range Raze
Cena: 500
Ohnivé gule doletia ďalej.
Spyro's Flight
Cena: 700
Počas letu stlačte T3 a Spyro vzlietne. Počas letu má Spyro väčšiu rýchlosť a lepšiu obranu.
Sprint Charge
Cena: 900
Pri použití schopnosti Charge dobehne Spyro ďalej.
Triple Flameballs
Cena: 1200
Spyro vystrelí tri ohnivé gule naraz.
Sheep Burner Spyro
Tento upgrade vylepšuje Spyrove útoky ohnivými guľami.
 
Sheep Burner Spyro
Cena: 1700
Pri Flameball útoku Spyra obklopí ohnivý štít.
Exploding Fireblast
Cena: 2200
Ohnivé gule spôsobují väčšie poškodenie a ten prostredný ešte aj vybuchne.
The Daybringer Flame
Cena: 3000
Podržte T1 a Spyro nabije svoj Flameball attack energiou pre maximálne poškodenie.
 
Blitz Spyro
Tento upgrade vylepšuje Spyrove útoky rohami.
 
Stun Charge
Cena: 1700
Nepriatelia, ktorých Spyro zasiahne svojim Charge útokom, sú na chvíľu omráčený.
Comet Dash
Cena: 2200
Útok Charge spôsobuje väčšie poškodenie.
Ibex's Wrath Charge
Cena: 3000
Schopnost Charge má dlhšie trvanie a spôsobuje maximálne poškodenie.

spyro big