BIOGRAFIA

Swarm bol princom pochádzajúcim z hrdej rasy tajomných hmyzích bojovníkov, ktorí postavili celú svoju civilizáciu vo vnútri obrovskej pyramídy. Vyrastal ako jeden z 9000 členov kráľovskej rodiny a nebolo mu dovolené opustiť úľ. Ale na rozdiel od svojich bratov, vyrástol Swarm vďaka mágii do omnoho väčších rozmerov ako zvyšok jeho druhu. Keď sa už nevošiel do úľa, porušil mladý princ dlhoročnú tradíciu a vyletel von do šíreho sveta. Tam bola jeho veľkosť a sila dobre využitá v legendárnom zápase medzi obrami a Arkeyanmi.

SCHOPNOSTI

Swarm bojuje s nepriateľmi pomocou žihadiel na svojich rukách alebo ich vystreľuje na diaľku. Má schopnosť lietať a vie sa premeniť na roj rozzúrených osí.

  Hodnota Max. hodnota
Zdravie 400 800
Rýchlosť 20 68
Obrana 12 42
Kritický zásah 50 100
Základná sila 25

100

Základné schopnosti Schopnosť kameňa duší  
 
Vyžaduje Kameň Duší z oblasti Cutthroat Carnival.
Barb Blades
 
 
Primárna schopnosť
Základný Swarmov útok ostnatým ostrím.
Flight of the Wasp
 
 
Sekundárna schopnosť
Swarm sa vznesie do vzduchu a pri stisku tlačidla pre útok 1 vystreľuje na nepriateľov ostré hroty.
Bee is for the Butt Stinger
 
 
Cena: 4000
Počas letu Swarm vypustí navádzané rakety. V letu stlač tlačidlo pre útok 3.

 

Základní vylepšení
Tieto vylepšenia je možné zakoupit u víly Persephone.
Sharpened Barbs
 
 
Cena: 500
Schopnosť Barb Blades spôsobuje väčšie poškodenie.
Wingin' It
 
 
Cena: 700
Swarm lieta rýchlejšie a dlhšiu dobu.
Swarm Form
 
 
Cena: 900
Pri stlačení tlačidla pre útok 3 sa Swarm zmení na roj osí, ktorý poškodzuje všetko, s čím príde do kontaktu.
Stinger Shot
 
 
Cena: 1200
Swarm vypustí koncentrovaný výbuch energie. Pridrž tlačidlo pre útok 1 pre nabitie schopnosti Stinger Shot.

 

Barberous Avenger
Tento upgrade vylepší Swarmove Barb Blades útoky.
 
 
Ultimate Barbs
 
Cena: 1700
Všetky Barb Blades útoky robia maximálne poškodenie.
Razor Wings
 
Cena: 2200
Swarmove krídla poškodzujú všetko, čoho sa dotknú..
Better Barb Blast
 
Cena: 3000
Barb Blades útok počas letu spôsobuje väčšie poškodenie.
 

 

Wasp Stormer
Tento upgrade vylepší Swarmovy Swarm Form útoky.
 
Swarm Storm
 
 
Cena: 1700
Schopnosť Swarm Form spôsobuje väčšie poškodenie na väčšej ploche.
Insectsplosion
 
 
Cena: 2200
Počas letu stlač tlačidlo pre útok 2 a Swarm vypustí na nepriateľov šokovú vlnu.
Bee Cleaver
 
 
Cena: 3000
Pri aktivovanej schopnosti Swarm Form stlač tlačidlo pre útok 1. Roj sa sformuje do obrej sekery, ktorá sekne po nepriateľoch.