Shroomboom

BIOGRAFIA

Shroomboomovým najväčším nešťastím bolo, že se narodil v časti Kaosovej záhrady vyhradenej pre ingrediencie na pizzu. Vyrastajúc medzi príbuznými hubami, vedel, že je len otázkou času, než im jeho nočné chute prinesú záhubu. Tak vzal Shroomboom  vetvičku a pavučinové vlákno a vyrobil prak. Jedného po druhém vystrelil všetkých svojich priateľov cez plot záhrady, než sám preskočil, aby se k nim pripojil. Potom ich zaviedol k okraju ostrova a skočil, využívajúc svojho hubového klobúku k plachteniu v mirnom vánku. Teraz ako člen Skylanderov, pokračuje Shroomboom v konaní odvážnych skutkov… ale na večierku, kde se servíruje pizza, ho naozaj nehľadajte.

SCHOPNOSTI

Shroomboom môže pomocou svojho praku vystreľovať na nepriateľov malé zelené hubičky, vrátane seba samého. Dokáže tiež vyvolať hubovú bariéru.

  Hodnota Max. hodnota
Zdravie 230 480
Rýchlosť 18 48
Obrana 30 60
Kritický zásah 27 50
Elementálna sila 25 100
Základné schopnosti Schopnosť kameňa duší  
 
Vyžaduje Kameň Duší z lokácie Time of the Giants.
Slingshot
Primárna schopnosť
Shroomboom vystreľuje z praku vybuchujúce huby.
Mushroom Ring
Sekundárna schopnosť
Shroomboom vyvolá hubový kruh, ktorý zraňuje nepriateľov.
Self-Slingshot
Cena: 4000
Podržte T2 a stlačte T1, Shroomboom sa vystrelí smerom na nepriateľov.
 
Základné vylepšenie
Toto vylepšenie je možné zakúpiť od víly Persephone.
Launch Paratroopers
Cena: 500
Stlačte T3 a Shroomboom vystrelí hubového parašutistu, ktorý se znesie na nepriateľa.
Super Shrooms
Cena: 700
Hubový kruh je väčší.
Bigger Boomshrooms
Cena: 900
Stlačte a podržte T1, Shroomboom vyvolá a nabije energiou obrí vybuchujúcu hubu.
Bouncing Boomshrooms
Cena: 1200
Vybuchujúce huby sa odrážají od zeme a spôsobujú väčšie poškodenie.
Barrier Boost
Tento upgrade vylepšuje schopnosť Mushroom Ring.
 
Spore Power
 
Cena: 1700
Hubový kruh vypustí oblak spór, ktoré zraňujú nepriateľov.
Ultimate Ring
 
Cena: 2200
Hubový kruh má maximálnu veľkosť.
Back to the Beginning
 
Cena: 3000
Podržte T2 a Shroomboom sa zaborí pod zem, kde sa môže voľne pohybovať bez strachu z nepriateľov.
 
Paramushroom Promotion
Tento upgrade vylepšuje schopnosti Slingshot a Launch Paratroopers.
 
Lock 'N' Load
Cena: 1700
Explodujúce huby je možné vystreliť častejšie a majú zvýšenú účinnosť.
Fungal Infestation
Cena: 2200
Huboví parašutisti sa nalepia na nepriateľa a spôsobujú mu poškodenie v priebehu času.
Paratrooper Invasion
Cena: 3000
Shroomboom vystrelí troch hubových parašutistov naraz.